Egg York Separator

Egg York Separator

Ksh 100/=

Hand Hair Dryer

Hand Hair Dryer

Ksh 1,500/=

Meat Tenderizer Pounder

Meat Tenderizer Pounder

Ksh 400/= Ksh 399/=

Microwave Oven Steam Cleaner

Microwave Oven Steam Cleaner

Ksh 500/= Ksh 399/=

Potato Masher

Potato Masher

Ksh 600/= Ksh 399/=

Toilet Sink Plunger Drain Buster

Toilet Sink Plunger Drain Buster

Ksh 900/= Ksh 799/=